Με μεγάλη μου χαρά σας παρουσιάζω τον πρώτο, ολοκληρωμένο έντυπο οδηγό ελληνικού οινοτουρισμού του The Greek Wine Experience που θα κυκλοφορήσει στις αρχές του 2018. Τα περιεχόμενα που θα περιέχονται στις 24 σελίδες του είναι: - Ελληνικός αμπελώνας & πληροφορίες - Ελληνικές ποικιλίες σταφυλιών - Κρασιά πρεσβευτές ανά ποικιλία -...

Wine and Health It seems you can hardly turn on the television now a days without the news telling you about another study confirming that wine, especially red wine has health benefits. Just to be confusing the occasional contradictory study also gets published. Before I go any...

Can Children Have a Glass Of Wine at Dinner? Since the dawn of time, parents have been suppressing the desire to get their kids liquored up. Whether we’re talking about the teaspoon of brandy our grandparents were given as kids to warm them up on a...

MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR! Christmas is about sharing and spending time with family and friends. It’s about creating happy memories with those you love. It's about time...

Greek Wines under P.D.O and P.G.I. The first wine cooperatives were developed in 1930. They played a positive role in maintaining and developing the vines and the wines in the traditional areas currently producing wines with Protected Designation of Origin (PDO) and Protected Geographical Indication (PGI). In...

Get swept away by quaint and quirky Kefalonia - one of the most beautiful greek islands! There are some places that are so unique and so vibrant, you’d swear they have a life and soul of their own, a beating heart hidden in the landscape. Kefalonia...